Handels-Societeten stöttar Almagrundet 2019

Ett av Sveriges sista och märkligaste fyrskepp byggdes på Brodinska varvet i Gävle år 1896. Hon placerades vid Almagrundet i Stockholms yttre skärgård.

Fyrfartyg No 2:b ”Almagrundet” tjänstgjorde vid följande stationer:
Almagrundet 1896 – 1912
Kopparstenarne 1914 – 1916
Reserv 1917 – 1926
Hävringe 1927 – 1951
Malmö Redd 1952 – 1969

Almagrundet återbördades den 11 nov. 2015 till sin födelsehamn, Gävle, där hon numera ligger som ett museifartyg och som ett minnesmärke från tiden då Gävle var ett av rikets största varvsstäder.

Läs mer på Almagrundet.se