RIA Hela människan i Gävle tilldelas 250.000 kr

Hela Människan är kyrkornas gemensamma sociala arbete!


RIA Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

RIA Hela Människan erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. 

RIA Hela Människan arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.Läs mer om RIA hela människan och dess verksamhet här

Det stöd på 250.000 kr som Handels-Societeten tilldelar RIA Hela Människan går till frukostbidrag och renovering av duschrum.