Huvudman för två ytterligare fonder 2020

GDJ-Fonden och Birger Bellanders Minnesfond

Handels-Societeten i Gefle har sedan 2020 huvudmannaskapet för GDJ-Fonden och Birger Bellanders Minnesfond.
Tidigare har det varit Mellansvenska Handelskammaren som varit huvudman.

Läs mer om fonderna
GDJ-Fonden
Birger Bellander Minnesfond