Handels-Societeten minns Torsten Engwall

                                                              
Som tidigare meddelats i brev till Handels-Societetens medlemmar avled vår ordförande Torsten Engwall oväntat lördagen den 26 december 2020 i en ålder av endast 68 år. Torstens familj är väl etablerad i Gävles handel och näringsliv sedan fem generationer. 

Familjen introducerade och byggde upp varumärket Gevalia. Företaget bakom varumärket var ett kommanditbolag. Svårigheterna att leda den typen av företagsform med många delägare kan vara en av orsakerna till att Torstens far Jacob valde att ta initiativet att sälja företaget till General Foods. Trots detta valde Torsten att efter studier och utlandspraktik flytta tillbaka till Gävle och ta anställning i Gevalia.  

När Jacob Engwall avled 1986 övertog Torsten hans delägarskap i skeppsmäklarfirman Stefan Trybom AB. Han utvecklade senare verksamheten genom förvärv av P.J. Haegerstrand, som var grundat 1859 och därmed ett av Sveriges äldsta shippingföretag. Efter att Hotel Winn i Gävle haft en mindre lyckad start med Sara Hotel & Restaurang som ägare bidrog Torsten till den lyckade nystarten genom att bli delägare i Winn Hotel Group som idag bl.a. äger Winn Clarion Hotel i Gävle.
Torsten blev änkeman redan 2001 när hans kära hustru Elisabeth avled i cancer. Utifrån sett får man intrycket av att Torsten genom den svåra förlusten ökade det redan hårda tempot i sitt arbete och därigenom kanske slet onödigt hårt på kroppen.

Förutom de egna företagen ägnade Torsten mycket energi åt styrelseuppdrag i organisationer och företag. En av dess organisationer var Gävles äldsta ideella förening – Handels-Societeten i Gefle (grundad 1738).

När Torsten tillträdde som ordförande för Handels-Societeten 2016 hade föreningen just avslutat en flerårig förnyelseprocess. Han utvecklade på ett föredömligt sätt det nya arbetssättet främst med större fokus på föreningens syften och att försöka aktivera flera medlemmar genom att engagera dem i olika arbetsgrupper.
Hans svåra sjukdom under senare år ledde till lungtransplantation. Operationen lyckades, men den påföljande medicineringen ledde till följdsjukdomar som tyvärr förkortade hans liv. 

Vi minns Torsten Engwall som en noggrann och hårt arbetande företagsledare som ändå fann tid att engagera sig i aktiviteter som på olika sätt gynnade Gävle. Hans familj har bidragit med donationer med detta syfte. Framför allt minns vi en vänlig person som var intresserad av medmänniskors välfärd. Torsten representerade en unik kombination av att vårda och bevara minnet av det som skett i gångna tider med en vilja till förnyelse och utveckling.