Handels-Societeten uppför Böna Fyr och Eggegrunds Fyr


Det var Handels-Societeten, på skeppsrederiernas bekostnad, som vid Böna fiskehamn utanför Gävle 1840 uppförde, en för sjöfarten väl behövlig ledfyr - Böna fyr. Därutöver utfördes på Handels-Societeten försorg uppmuddring av infarten till Gefle och utprickning av farvattnen i Gävlebukten. Fyrtornet är byggt av trä med fyrbåken placerad 19,9 meter över havet. Fyren var fotogendriven och ljuset förstärktes med hjälp av fyra reflektorer. Fyren är idag museum och det arrangeras guidade visningar. 

Varje år arrangeras den Internationella Fyrdagen som firades första gången år 2003. Fyrdagen på Böna Fyr och Lotsplats äger alltid rum den söndag som infaller under den tredje hela helgen i augusti. Handels-Societeten stöttar fyrdagen på Bönan med medel för dess genomförande, beslut taget för perioden 2018-2023.