Aktiviteter 2018

 • Stipendie Thoréns Business School
 • Stöd till Almagrundet
 • Stöd till Böna Fyr
 • Samarbete Röda Korset
 • Samarbete UF
 • Diakonirådet 
 • Hjälpmedel SAM
 • Frukostbidrag RIA
 • Helges Sång- och Fritidsaktiviteter
 • Hästvagnar för funktionshindrade, Gävle Travsällskap
 • Bidrag resa till Furuvik för barn
 • Stipendium Tobakshandlarna
 • Samarbete BRIS
 • Vårutflykt och Furuviksresa för pensionärer boende i Handels-Societetens fastigheter i Villastaden
 • Konserthusaktivitet för pensionärer boende i Handels-Societeten fastigheter i Villastaden