Stipendiater 2018

Gävle Tobakhandlarförenings Stipendium, 25.000 kr

 
Emma Ekholm och Alexandra von Schreed fick Gävle Tobakshandlareföreningens stipendium
för eftergymnasial utbildning inom handel och ekonomi, som delas ut av
Handels-Societeten. De får dela på 25 000 kr för sitt exemansarbete vid Högskolan i
Gävle med rubriken Individuella skillnader i sensoriska behov “Need for Scent”,
“Need for Sound” och “Need for Vision” skalor.

Motivering: Ett examensarbete som tydligt visar på vikten av låta kunder uppleva fysiska butiker
och varor med alla sina sinnen, främst lukt och beröring. Ett särskilt angeläget arbete i ett tidevarv
där den fysiska handeln bättre måste utnyttja sina konkurrensfördelar gentemot t.ex. e-handeln.
Arbetet är dessutom ett av endast två examensarbeten vid Högskolan i Gävle som nådde betyget
A i företagsekonomi 2017.

Thoréns Business School, 2x5.000 kr

Bild övre: Bruno Ahlqvist, Handels-Societeten i Gefle
med 2018 års stipendiat Cornelia Strömberg, ÅK 2 fick
ett stipendium på 5.000 kr.
Bild nedre: Bruno Ahlqvist, Handels-Societeten i Gefle
med 2018 års stipendiat Moa Eriksson, ÅK 3 fick ett stipendium på 5.000 kr.