Handels-Societetens i Gefle Stipendium 2019

Tilda Fjällgren som går i årskurs 3, naturvetenskaplig linje på Vasaskolan tilldelas stipendium på 12.000 kr för att närmare studera andra världskriget genom att delta i en studieresa till Normandie. Tilda vill utbilda sig till yrkesofficer.

Alva Wennberg går i årskurs 2, naturvetenskaplig linje på Vasaskolan tilldelas stipendium på 12.000 kr för att studera inom sitt specialintresse astronomi/astrofysik vid Cambridge eller Oxford. Alva söker stöd för extrakostnader i samband med utlandsflytt.

Stipendiemedlen delades ut vid Gefle-Valbo Rotary klubb i sammanträde den 10 december 2019.