Redogörelse efter 8 månader

I det fall hela eller del av sökt belopp beviljas ska organisationen inom 8 månader från beloppets mottagande sända en redogörelse för användningen av beloppet till Handels-Societeten i Gefle. Redogörelsen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.


Handlingar att bifoga ansökan
  • Organisationens bolagsordning alternativt stadgar
  • Senaste Årsredovisning/Verksamhetsberättelse
  • I förekommande fall Revisionsberättelse
  • Protokoll utvisande aktuell styrelse och firmatecknare
  • Uppgift om medel sökts från annan bidragsgivare och med vilket belopp

Nedanstående punkter måste anges/bifogas för att ansökan skall behandlas.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Härmed godkänner jag  * Att om jag/företaget/organisationen erhållet ett anslag från stiftelsen, så äger stiftelsen rätt att offentliggöra detta.
Härmed godkänner jag
Härmed samtycker jag  * Till att mina personuppgifter, inklusive personnummer, e-postadress, mobilnummer och adresser, får lagras och användas inom Handels-Societeten i Gefle för hantering av register, administration, digitala tjänster, samt för statistik- och analysändamål. Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det. Jag har rätt att återkalla samtycket vilket jag gör genom att kontakta Handels-Societeten i Gefle.
Härmed samtycker jag
Bifoga filer
Spamskydd