Fullmäktige

Handels-Societeten i Gefle leds av ett fullmäktige med sju ledamöter. Varje år väljer årsmötet ordförande på ett år och två ledamöter som väljs på tre år.

Varje ledamot ingår i minst en av de arbetsgrupper med ansvarar för viktiga delar av verksamheten. Exempel på arbetsgrupper är ändamål, medlemmar, placeringar och information. 


 I samband med Handels-Societetens 100 års jublieum 1838, lät dess dåvarande ordförande, Brukspatronen H.W. Eckhoff tillverka en praktfull ordförandeklubba, som överlämnades 1939. Ordförandeklubban är av silver med ebenholtzskaft. På ordförandeklubban finns alla ordförande i Societeten genom åren ingraverade.