Stipendiater 2019

Gävle Tobakshandlares Stipendium, 25.000 kr

Gävle Tobakshandlares stipendium 25 000 kr för eftergymansial
utbildning inom handel och ekonomi delas mellan
Linn Haglund och Josefine Schöön (bilden)
för deras examensarbete vid Högskolan i Gävle.

Stipendiaten Josefine Schöön presenterarade under årsmötet sin och
Linn Haglunds examensuppsats med rubriken: ”Personlighetsdrag
hos säljstudenter på akademisk nivå. Är de som alla andra?
En studie genomförd med personlighetsverktyget ´The Big five´”.

Thorens Business School, 2x5.000 kr

Stipendiaten från åk 2 Firooz Ahmadi, Thorén business School tar emot sitt stipendium
à 5000 kr vid Handels-Societetens årsstämma. Utdelare är Bruno Ahlqvist,
stipendieansvarig.
Stipendiaten för åk 3 Natalie Berggren kunde
tyvärr inte närvara på grund av utlandsresa under konventet ”TBS Business Trip”.

Handels-Societetens i Gefle Stipendium 2019

Tilda Fjällgren som går i årskurs 3, naturvetenskaplig linje på Vasaskolan tilldelas stipendium på 12.000 kr
för att närmare studera andra världskriget genom att delta i en studieresa till Normandie.
Tilda vill utbilda sig till yrkesofficer.

Alva Wennberg går i årskurs 2, naturvetenskaplig linje på Vasaskolan tilldelas stipendium på 12.000 kr
för att studera inom sitt specialintresse astronomi/astrofysik vid Cambridge eller Oxford. Alva
söker stöd för extrakostnader i samband med utlandsflytt.

Stipendiemedlen delades ut vid Gefle-Valbo Rotary klubb i sammanträde den 10 december 2019.

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.