Stipendiater 2020

Digitaliseringens betydelse för hoten gällande revisorernas oberoende - En fråga för framtiden.

Gävle Tobakshandlares stipendium 25 000 kr för eftergymansial utbildning inom handel och ekonomi delas mellan Jonathan Book (bild) och Cecilia Söderström (bild) för deras examensarbete vid Högskolan i Gävle.

Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi

Syfte: Tidigare forskning visar på ett antal faktorer som kan påverka revisorernas oberoende, dock saknades mer specifikt tidigare forskning gällande digitaliseringens betydelse. Syftet är således att ge en ökad förståelse för vilken betydelse digitaliseringen har på revisorernas oberoende med fokus på vänskapshot, självgranskningshot och kompetenshot.Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson.

Läs hela uppsatsen här

Cecilia Söderström
Jonathan Book

Thorens Business School, 2x5.000 kr

Eila Jansson

Årskurs 2 vid Thorén Business School i Gävle.
”En elev som tar ansvar och är seriös i allt hon gör och visar vägen för andra. Som glänser på APL-platsen
och är ödmjuk inför kunskap. Dessutom är hon en kreatör med blick för estetik.”

Linnea Johansson

Årskurs 3 vid Thorén Business School i Gävle.
”Du har varit en bra förebild och kamrat för andra. Du är positiv till kunskap. Du har tagit ansvar för att
alltid göra ditt bästa. Dessutom visat att du är skarp både i teorin men också i praktiken. Kursen, jobb
och UF – Du imponerar i allt.”

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.