Tullbomsgården är ett allaktivitetshus i Gävle

Funktionsrätt Gävle är Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Gävle Kommun,
som består av 31 föreningar med cirka 7000 medlemmar. Tillsammans arbetar Funktionsrätt
Gävle för ett samhälle för alla, där alla har samma värde och samma rätt.
Funktionsrätt Gävle samarbetar med andra intresseorganisationer såsom studieförbund,
fackliga organisationer och företag.

Det var 1946 som Handels-Societeten genom en generös donation uppförde ett hus där handikappade kan bedriva fritids- och terapiverksamhet. Huset fick namnet Tullbomsgården.
Efter det att Gävle Kommun tagit över driften, står idag Handels-Societeten för försäkringkostnaderna.

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.