Donationer

Åtskilliga donationer har under årens lopp gjorts till Handels-Societeten och dess verksamhet. Idag är Societetens kapital i första hand placerad i fastigheter och värdepappersportföljer. Förutom den egna förmögenhet som förvaltas av den ideella föreningen Handels-Societeten i Gefle förvaltas också Stiftelsen Sven Engwalls Donationsfond 1938, Stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds Donationsfond samt Stiftelsen Ch. Louice Eckhoffs Enkehus som också äger en av fastigheterna i bostadsområdet i Villastaden. Donatorernas uttryckta vilja är givetvis det som styr användningen av tillgångar och avkastning.

Sedan slutet av 1600-talet verkar fem s.k. societeter (föreningar) i Gävle, nämligen Ståndspersonssocieteten, Handels-Societeten, Handtverkarsocieteten (numera Gefle Hantverksförening) Fiskarsocieteten (numera Gävle Fiskareförening) samt Skepparsocieteten (numera Gefle Sjökaptensförening).

I åminnelse av kronprins Gustaf Adolfs födelse den 1 november 1778 bildades genom frivilliga sammanskott inom societeterna en änkekassa, som år 1782 efter Gustaf Adolfs moder erhöll namnet Sophiae Magdalenae Enkehusinrättning. Handels-Societeten förvaltar Enkehusinrättningens kapital på uppdrag av de övriga societeterna, vilka gemensamt beslut om utdelning av avkastningen varje år.

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.