Bostadsområde i Villastaden

I en grön och lummig del av Villastaden ligger Handels-Societetens bostadsområde. Det består av fem hus innehållande 57 lägenheter och en affärslokal.

Änkehuset med byggnadsår 1955, har adress Runebergsvägen 25 och inrymmer nio mindre lägenheter (1 RoK och 2 RoK). I detta hus får enligt statuterna endast finnas kvinnliga hyresgäster.

Gubbhuset (Byggnadsår 1955) ligger på Runebergsvägen 27 och har sina anor tillbaks till 1876. Då skänkte grosshandlaren CW Stenbeck en penninggåva som kom att bli grundplåten till ett ålderdomshem där ”Pauvres Honteux skulle äga att på sin ålderdom åtnjuta fri bostad och om möjligt även någon vård”. Här finns 12 lägenheter, de flesta 1 RoK.

Sjömanshuset (Byggnadsår 1951) har adress Floravägen 18-20 – motsvarande hus låg ursprungligen på öster. Förklaringen till husets benämning var att här skulle erbjudas bostäder till avmönstrade sjömän och deras efterlevande. Av lägenheterna skulle tre stycken reserveras för denna kategori, men man kan väl rent allmänt säga att vi idag fått tumma lite på de ursprungliga statuterna. I Sjömanshuset finns 13 lägenheter, varav två med 3 RoK.

Med adress Runebergsvägen 29 ligger en fastighet (Byggnadsår 1955) som på senare år har förvärvats från Gavlegårdarna. Här finns åtta lägenheter, alla 2 RoK.

Med adress Runebergsvägen 31-35 ligger en fastighet (Byggnadsår 1953) som också är förvärvad i modern tid, i detta fall från HSB. Här finns totalt 15 lägenheter och en affärslokal. 

Hela området har på senare år genomgått en successiv renovering för att anpassas till dagens krav. 

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.