Ansök om medel

Redogörelse efter 8 månader

I det fall hela eller del av sökt belopp beviljas ska organisationen inom 8 månader från beloppets mottagande sända en redogörelse för användningen av beloppet till Handels-Societeten i Gefle. Redogörelsen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Handlingar att bifoga ansökan

  • Organisationens bolagsordning alternativt stadgar
  • Senaste Årsredovisning/Verksamhetsberättelse
  • I förekommande fall Revisionsberättelse
  • Protokoll utvisande aktuell styrelse och firmatecknare
  • Uppgift om medel sökts från annan bidragsgivare och med vilket belopp

Nedanstående punkter måste anges/bifogas för att ansökan skall behandlas.

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.