Stiftelser och fonder att förvalta

Stiftelsen Sven Engwalls Donationsfond 1938

Stiftelsen äger och förvaltar aktier och likvida medel. Men anledning av 200 års jubileum i Handels-Societeten i Gefle är 1938, överlämnade Sven Engwall en gåva i form av aktier att utgöra en fond benämnd Sven Engwalls Donationsfond 1938. År 1963 lämnade donatorn ytterligare aktier till fonden.
Familjen och släkten Engwall har sedan mitten av 1800-talet startat och bedrivit grossistverksamhet i Gävle samt startade det kafferosteri som marknadsför det än i dag världskända varumärket Gevalia.

Ch.Louise Eckhoffs Enkehus

Christine Louise Eckhoffs Enkehus instiftades den 3 september 1839 av Brukspatronen, Grosshandlaren, Rådmannen och Nordamerikanske vice Konsuln Hans Willhelm Eckhoff, då Handels-Societetens ordförande. Till minne av sin maka donerades av Hans Willhelm Eckhoff en gård att användas som Enkehus för behövande medellösa änkor. Handels-Societeten i Gefle äger de s.k. Enkehuset med adress Runebergsvägen 25 samt värdepapper i form av aktier. De två fonder som finns i stiftelsen – Löfvanderska Fonden och Sophiae Magdalena – förvaltas av Handels-Societeten i Gefle.

Stiftelsen Gunnar och Karin Höglunds Donationsfond

År 1962 överlämnade Gunnar och Karin Höglund en gåva i form av aktier till Handels-Societeten i Gefle att utgöra en fond benämnd Gunnar och Karin Höglunds Donationsfond.

Sophiae Magdalenae Enkehusinrättning

Till åminnelse av Kronprins Gustaf Adolfs födelse den 1 november 1778 bildades genom frivilliga sammanskott inom societeterna i Gävle en änkekassa som år 1782 efter Gustaf Adolfs moder erhöll namnet Sophiae Magdalenae Enkehusinrättning. Handels-Societeten förvaltar Enkehusinrättningens kapital på uppdrag av de övriga societeterna, vilka gemensamt beslut om utdelning av avkastningen varje år.

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.