Birger Bellanders Minnesfond

Handels-Societeten i Gefle har sedan 2020 huvudmannaskapet för Birger Bellanders Minnesfond.

Fonden skall verka för de samhällsintressen som låg Birger Bellander nära och har därför till ändamål att främja näringslivet samt att stödja samhällelig och kulturell verksamhet, främst i Birger Bellanders födelsestad Gävle.

Detta kan ske i form av anslag till utredningar främst på transportområdet eller till andra åtgärder till näringslivets främjande eller till institutioner verksamma inom Gävle Kommun. 

Birger Bellander

Direktör Birger Bellander 1892-1973.

Björnkläder grundades av Johan Filip Bellander 1897 i Falun. 1901 flyttade Johan Filip till Gävle och bildade firman Bellander och Fränkel som började tillverka slitstarka arbetskläder. 1917 avled Johan Filip Bellander, firman obildades till Aktiebolaget J F Bellanders AB, äldste sonen Birger Bellander blev VD. 1920 etablerades en ny konfektionsfabrik i Gävle, tidigare hade hemsömmerskor tillverkat kläderna. Den nybyggda fabrikslokalen fanns på Nygatan 49. Tillverkningen bestod av hängselbyxor och blåblusar under varumärke Björnkläder. Ett välkänt varumärke än idag med en björn som symbol, symboliserande slitstyrkan som arbetskläderna besatte. 

Birger Bellander var även en av Gävle Stads styrande och drivande ledamot i drätselkammare och kommunledning, ordförande i kommittén för Gävleutställningen* 1946 och Handelskammarens direktör 1939-1964.

*Gävleutställningen 1946 arrangerades 21 juni – 4 augusti. En utställning med anledning av Gävle stads 500-årsjubileum. På 350.000 kv.m. visade 530 utställare sina produkter. Utställningen besöktes av ca 760.000 personer.

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.