Fastigheter

Fastigheter i Gävle som uppförts genom åren tack vare donationer och i Handels-Societetens försorg.

1839 donerade ordförande och Brukspatronen Hans Wilhelm Eckhoff en gård att användas som Enkehus för behövande medellösa änkor till minne för sin fru Christina Louise Eckhoff, s.k. Eckhoffska på Norra Slottsgatan-Ruddammsgatan. Änkehuset förstördes i stadsbranden 1869 men uppfördes på nytt.

1840 anlades fyrplatsen i Bönan av Handels-Societeten i Gefle med stöd från Gävle stad och Kronan. Gamla fyrtornet uppfördes i  trä och var ca 16 meter högt och sammanbyggt med fyrvaktarbostaden. Fyren hade till en början en rovoljelampa som 1891 byttes mot en fotogendriven lampa där ljuset förstärktes av fyra reflektorer. 1902 byggdes en ny fyr som ersatte den gamla.1920 släcktes fyren och ersattes med en AGA-fyr i dess närhet, som elektrifierades 1945. Fyren ägs idag av Sjöfartsverket.

1884 lät Handels-Societeten i Gefle uppföra ett ålderdomshem med 20 rum i hörnet av Nygatan 55 och Fiskargata 1 på Öster i Gävle. Arkitekt EA Hedin

I bostadsområdet Villastaden i Gävle finns idag Handels-Societetens fastigheter som består av fem hus innehållande 57 lägenheter.

Änkehuset i korsningen Norra Slottsgatan – Ruddammsgatan

Böna fyr

Böna Fyr

Åderdomshemmet i korsningen Nygatan 55 – Fiskargatan 1.

Bostadsområdet i Villastaden

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.