Om oss

Handels-Societeten i Gefle instiftades av Kongl. Maj:t den 5 december 1738. Syftet med societeten var, enkelt uttryckt, att reglera handeln och vem som fick bedriva handel inom stadens hank och stör. Stiftandet inföll under den s k Frihetstiden i svensk historia, en period under vilken många av de förhärskade systemen blev föremål för diskussion och förändringar.

Handels-Societeten i Gefle är en ideell förening med ett fastighetsbestånd i Villastaden i Gävle. Societeten delar även ut stipendier till handelsstuderanden varje år och stödjer bl.a. Ung Företagsamhet.

Bilder från förr

Klicka på dem för att bläddra och se dem större

Bilder från länsmuseet i Gävleborg.

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.