Aktiviteter 2020

 • Samarbete Röda Korset, 30 000 kr
 • Diakonirådet – Julstöd, 35 000 kr
 • Hjälpmedel Sam Rabattcheck, 20 000 kr
 • Frukostbidrag RIA, 100 000 kr
 • Bidrag resa till Furuvik för barn, 20 000 kr
 • Stipendium Tobakshandlarna, 25 000 kr
 • Hyressubvention HS, 500 000 kr
 • Hyressubvention Eckhoffs, 100 000 kr
 • Stipendier Thorén Business School, 10 000 kr
 • Almagrundet, 10 000 kr
 • Renovering ”nytt kök” RIA, 125 000 kr
 • Tullbomsgården (Försäkring), 15 000 kr
 • Helges Sångstudio (bilden till höger), 75 000 kr
 • Böna Fyr, 5.000 kr
 • Nyföretagarcentrum, 25.000 kr
 • Frikyrkorådet, 15.000 kr
 • FUB, 50.000 kr
Helges

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.