Kontakt

Fastighetsförvaltare är Philip Kihlström
E-post:
philip.kihlstrom@fastighetsagarna.se
Tel: 026-54 66 35