Stipendiater 2019

Gävle Tobakshandlares Stipendium, 25.000 kr

 
Gävle Tobakshandlares stipendium 25 000 kr för eftergymansial
utbildning inom handel och ekonomi delas mellan
Linn Haglund och Josefine Schöön (bilden)
för deras examensarbete vid Högskolan i Gävle.  

Stipendiaten Josefine Schöön presenterarade under årsmötet sin och
Linn Haglunds examensuppsats med rubriken: "Personlighetsdrag
hos säljstudenter på akademisk nivå. Är de som alla andra?
En studie genomförd med personlighetsverktyget ´The Big five´".
 

Thorens Business School, 2x5.000 kr

Stipendiaten från åk 2  Firooz Ahmadi, Thorén business School tar emot sitt stipendium
à 5000 kr vid Handels-Societetens årsstämma. Utdelare är Bruno Ahlqvist,
stipendieansvarig. Stipendiaten för åk 3 Natalie Berggren kunde
tyvärr inte närvara på grund av utlandsresa under konventet "TBS Business Trip".