Budget 2019 - Ändamålsuppfyllelse Utflykt för boende i Handels-Societeten fastigheter i Villastaden den 20 maj. Vi var först på en guidad tur i hamnen med ett föredrag om hamnen av Natalie Gerami, därefter åkte vi till Böna fyr där Sven Erik Ekdahl berättade om fyren och Bönan, därefter lunch på Skärgårdskrogen.
Vi var 35 personer som deltog i utflykten. Foto: Camilla Westman.

Aktiviteter 2019

Operan Carmen för hyresgäster 20 000   
Samarbete Röda Korset 30 000   
Samarbete UF 10 000   
Diakonirådet – Julstöd 25 000   
Hjälpmedel Sam 10 000   
Frukostbidrag RIA 100 000   
Bidrag resa till Furuvik för barn 20 000  
Stipendium Tobakshandlarna 25 000   
Vårutflykt för hyresgäster 20 000   
Helges Sångstudio 75.000  
Hyressubvention-HS 520 000 
Hyressubvention-Eckhofs 120 000
StipendierThorénBusiness School 10 000
Stöd för ansökan om bostadsbidrag 15 000
Stöd till Almagrundet 10 000
Böna Hembygsförening för fyrvård 5 000
Luciaaktivitet 5 000
Renovering duschrum RIA 150 000 
Tullbomsgården (Försäkring) 15 000
KF Heros 25 000