Aktiviteter 2020


  
Samarbete Röda Korset, 30 000 kr          
Diakonirådet – Julstöd, 35 000 kr           
Hjälpmedel Sam Rabattcheck, 20 000 kr          
Frukostbidrag RIA, 100 000 kr
Bidrag resa till Furuvik för barn, 20 000 kr                     
Stipendium Tobakshandlarna, 25 000 kr           
Hyressubvention HS, 500 000 kr         
Hyressubvention Eckhoffs, 100 000 kr         
Stipendier Thorén Business School, 10 000 kr           
Almagrundet, 10 000 kr            
Renovering ”nytt kök” RIA, 125 000 kr          
Tullbomsgården (Försäkring), 15 000 kr             
Helges Sångstudio (bilden till höger), 75 000 kr
Böna Fyr, 5.000 kr
Nyföretagarcentrum, 25.000 kr
Frikyrkorådet, 15.000 kr
FUB, 50.000 kr