GDJ-Fonden

Handels-Societeten i Gefle har sedan 2020 huvudmannaskapet för GDJ-Fonden av år 1945.

I de stadgar som gäller för GDJ-fondens styrelse ligger syftet att understödja de organ som i första hand vill främja ortens näringsliv och turistnäring.
För att främja turistväsendet inleddes år 1949 inköp av gåvor till Gävle kommun i form av ­för­nämliga konstverk. (Läs mer om alla donationer på GDJ-Fondens hemsida.)

Utgångspunkten för fondens inköp är att föreslå kommunen en specifik skulptur som utsmyckning av en särskild plats eller byggnad. När fonden funnit ett lämpligt konstverk presenteras det för kommunen och en mer exakt placering diskuteras. Då parterna är överens köps konstverket in och fonden förbereder en utplacering. Sedan överlämnas det färdiga konstverket till Gävle kommun.

Läs mer på gdj-fonden.se

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.