Om oss

Handels-Societeten i Gefle instiftades av Kongl. Maj:t den 5 december 1738. Syftet med societeten var, enkelt uttryckt, att reglera handeln och vem som fick bedriva handel inom stadens hank och stör. Stiftandet inföll under den s k Frihetstiden i svensk historia, en period under vilken många av de förhärskade systemen blev föremål för diskussion och förändringar.

Handels-Societeten i Gefle är en ideell förening med ett fastighetsbestånd i Villastaden i Gävle. Societeten delar även ut stipendier till handelsstuderanden varje år och stödjer bl.a. Ung Företagsamhet.

Bilder från förr

Klicka på dem för att bläddra och se dem större

Briggen Gerda

Gefle Stads Sparbank

Änkehuset

Handel i hamnen

Åderdomshemmet

Hans Wilhelm Eckhoff

200-års jubileumet 1938

Böna Fyr

Magasinen i hamnen

Pehr Ennes

Victor Theodor Engwall
Bilder från Länsmuseet i Gävleborg.

Bönan II, byggd 1907

Erik Brodins Balder

Fery, Bomhus I och Bomhus II vid norra Skeppsbron, troligen 1901

Gavleån, troligen 1904. 
Ägir vid Avans brygga, ca 1895