Revisor


 Godkänd Revisot: Mikael Johansson
 Aukt. Revisor: Mats Svedberg
 Lekmannarevisor Bruno Ahlqvist