Stipendiater 2022

Stipendier 2022 Thorén Business School

Handels-Societetens två stipendier till Thorén Business School om vardera 5000 kr delas ut årligen.
Stipendiet för årskurs 2 utdelades ut till en elev som visat sig satsa fullt ut på sin gymnasieutbildning även om det inte är slutåret då en studentexamen hägrar vid året slut.
Skolans motivering till årets stipendiat, Liv Karström: Liv får stipendiet för envishet och mot i både skolarbetet och på praktiken. För nyfikenhet och vilja att lära och för en positiv inställning till kunden och massor av driv.
Livs prestation får en helt ny dimension är Gefle Dagblad efter stipendieutdelning berättar att hon i grundskolan drabbades av ångest på grund av mobbing och blev ”hemmasittare” under ett helt läsår. Hon har i gymnasiet helt vänt utvecklingen till det positiva. Hon siktar nu i första hand på nästa års studentexamen och därefter söka till högskoleutbildning på fastighetsmäklarprogrammet. 

Stipendiet för studentexamen tilldelas Elin Larsson med motiveringen: Elina har under tre år visat goda kunskaper och fin utveckling både i Gävle och utanför Sveriges gränser. I Granada satte hon sina kunskaper på prov med ett strålande resultat.

Bild: TBS stipendiaten Elin Larsson tillsammans med Bert Johnsson och Bruno Ahlqvist från Handels-Societeten.  

Gävle Tobakshandlareförening Stipendium 2022

Handels-Societeten har också uppdraget att dela ut Gävle Tobakshandlareföreningen stipendium för eftergymnasial utbildning inom handel och ekonomi. Urvalet har gjorts från ett ovanligt stort antal högkvalitativa examensuppsatser från Högskolan i Gävle.

Årets stipendium på totalt 25 000 kr går till Anna Sjögren och Emma Öhman för examensarbetet med rubriken: Varför väljer fastighetsmäklare att byta bransch? – En studie om vilka faktorer som påverkar svenska fastighetsmäklares avsikt att byta bransch.
Deras undersökning nådde ut till var sjunde svensk mäklare och har därmed en forskningsmässig kvalitet i datainsamlingen.

Bild: Mottagarna av Gävle tobakshandlareförenings stipendium Anna Sjögren och Emma Öhman tillsammans 

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.