Valberedning    Sten Holdo
    Monika Tröjbom
    Jonas Kågström