Stipendiater 2023

Vid årsstämman 2023 delade Handels-Societeten traditionsenligt ut två stipendier på vardera 5 000 kr till Thorén Business School i Gävle. Båda stipendierna syftar till vad som i föreningens stadga uttrycks som ”främjande av handelsnäringens förkovran”.

Stipendiet i årskurs 2 är avsett att stimulera till fortsatta ansträngning i skolarbetet under det kommande sista gymnasieåret som skall leda fram till studentexamen.
Stipendiet för årskurs 2 gick till Egil Bergström med motiveringen: En vetgirig och säljintresserad doer som har koll på nyckeltal och EFI-analyser. Hen gillar att diskutera, reflektera och på sitt APL-företag blir hen en fena på att sälja bilar.


Bildtext: Bruno Ahlqvist delade ut stipendier till Egil Bergström på skolavslutningen dagens före studentexamen för årskurs 3.

Stipendiet för årskurs 3 (studentexamen) gick till Maria Andersson. Skolan motivering var här: Eleven har på ett föredömligt sätt kämpat och tagit till sig kunskaperna under dessa tre år. Sedan använt dem väl och blivit en i gänget på APL-platsen där man gärna ser en fortsättning
Bildtext: Bert Johnsson och Bruno Ahlqvist representerade Handels-Societeten och delade ut stipendiet till Maria Andersson på examensdagen.

Gävle Tobakshandlareförenings stipendium för eftergymnasiala studier inom handel och ekonomi på 25 000 kr för 2023 tillföll Jesper Björkman och Nathalie Kron Frostgrip för sitt examensarbete vid Högskolan i Gävle med rubriken ”Reaching the Service Rocovery Paradox” – Using the anchoring effect to Reduce Required Monetary Compensation.
Stipendiaterna brukar få möjlighet att själva presentera sitt examensarbete i samband med utdelningen vid årsstämman. Tyvärr var båda stipendiaterna av olika orsaker förhindrade att närvara detta år. Därför finns inte heller några foton från överlämnandet.
Här följer en sammanfattning av motiveringen: Författarna har genomfört en grundlig och väl underbyggd studie av service reocvery paradoxen (SRP) i hotellbranschen. De använder ankareffekten, en kognitiv bias, för att undersöka om det är möjligt att sänka den kompensation som behövs för att nå ”nöjdhet” hos den missnöjde kunden. De har gjort detta genom en experimentell enkät med 225 deltagare som tydligt visar att ankareffekten i sig fungerar, med viss påverkan av ålder. Deras forskning ger ny kunskap och tips till chefer om serviceåterställning och SRP. Resultaten är direkt tillämpbara inom handelsnäringen och kan direkt omsättas i praktisk nytta för både företagare och kunder. 

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.