Handels-Societeten i Gefle instiftades 1738

Handels-Societeten i Gefle var under 1700- och 1800-talet en maktfaktor i Gefles allmänna utveckling och Handels-Societeten verkade aktivt för att förbättra bl a hamnar, postgång och allmänna kommunikationer. Handels-Societeten hade också politiskt inflytande genom att utgöra en viktig remissinstans för stadens ledning.

Historik

Vi började utveckla Gävle 1738.
Läs mer »

Fastigheter

Hyresrätter i Villastaden.
Läs mer »

Våra ändamål

Bostäder och stipender.
Läs mer »
Handels-Societeten i Gefle instiftades av Kongl. Maj:t den 5 december 1738. Syftet med societeten var, enkelt uttryckt, att reglera handeln och vem som fick bedriva handel inom stadens hank och stör. Stiftandet inföll under den s k Frihetstiden i svensk historia, en period under vilken många av de förhärskade systemen blev föremål för diskussion och förändringar. Handels-Societeten är en ideell förening. Bankgiro: 5519-5960