Det första intrycket har betydelse

”Tänk vilken anblick det nya Gefle skulle erbjuda besökaren: en ståtlig rad av hus där tidigare enformiga lador till magasin, mött ogillande blickar. Det första intrycket har betydelse”.

Axel Brandt, Grosshandlare och kassaman i Handels-Societeten i Gefle, 1883-1884

Handels-Societeten behandlar 1878, efter remiss från stadsfullmäktige frågor rörande bebyggelse på Stora Holmen. Beslut togs senare på förslag av Per Murén, att magasinsbyggnader av sten med plåttak  och järndörrar skulle uppföras i det första ledet utmed Gavleån, och byggnader av trä skulle tillåtas i andra ledet.

Läs mer om Handels-Societetens på en historisk tidslinje här

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss på info@handelssocieteten.se. Du kan även kontakta oss via vår kontaktsida.